Sporthal Egerbos

dec 23, 2013

In Venlo wordt een nieuw en modern sportcomplex voor Egerbos volgens de C2C principes gerealiseerd. Door in dialoog te gaan met opdrachtgever en eindgebruikers wordt het meest optimale resultaat bereikt: Een duurzaaam gebouwde sporthal die volop gelegenheid biedt verschillende sporten te beoefenen. Een bestaande hal wordt gerenoveerd en een nieuwe sporthal wordt verdiept aangelegd. Door deze verdieping ontstaat een goede stedenbouwkundige aansluiting met haar omgeving. Bijkomend voordeel is dat er op een duurzame manier gebruik gemaakt wordt van natuurlijke koeling en dat beide sporthallen voorzien kunnen worden van noorderlicht. Door de sloop van de bestaande kantine ontstaat de mogelijkheid om een transparante horizontale plint te maken. Daardoor wordt een directe relatie gelegd tussen het entreegebied en de sporthal. De gevels worden opgetrokken uit natuurlijke begroeiïng als zijnde een groene sjaal. Hierdoor wordt zonlicht op de gevels vermeden en dus opwarming voorkomen. De nieuwe kantine ligt tussen beide sporthallen zodat er direct zicht is op beide sportvloeren. Jansen Bartels verzorgt de electrotechnische en werktuigbouwkundige installaties. Warmte en koude-opwekking wordt gerealiseerd middels warmtepomp installatie.